Διακρίσεις

- Βραβεύσεις για την κοινωνική προσφορά της W.I.N. HELLAS.

- Τον Δεκέμβριο του 2009 η W.I.N. HELLAS υπέβαλε υπόμνημα με τις προτάσεις του στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Ελλήνων.

- Η W.I.N. HELLAS συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δράση του κατά της βίας των γυναικών. (www.isotita.gr).

- "Global Believe Fund" - Επιδότηση 60.000 δολαρίων για τη στήριξη της W.I.N. Hellas από το AVON Foundation.

- Διεθνής αναγνώριση που σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής για την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας από την W.I.N. Hellas.


Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.