Ορισμός Βίας

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα παγκόσμιο, διαχρονικό φαινόμενο που βασίζεται στις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα.

Η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική, ή ψυχολογική βλάβη, ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια, είτε στη ιδιωτική ζωή.

Επομένως, περιλαμβάνει:
1. Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία/αθέατη βία).
2. Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σωματεμπορία.

Πρόκειται για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, στην ανθρώπινη ελευθερία, στη ψυχική και σωματική ακεραιότητα, στην ίση αντιμετώπιση και προστασία από το νόμο.


Βασιλική Λιάφου

Επικεφαλής Επιστημονικής Ομάδας W.I.N. Hellas
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.