Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε σε αρχείο μορφής pdf, τον ψηφισμένο Νόμο από την Ελληνική Βουλή.
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.