Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

ΑΤΟΜΙΚΑ:

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank.
Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών
Αρ.Λογ: 122002320009584
IBAN GR 2401401220122002320009584

ΕΤΑΙΡΙΚ
A:

Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων του W.I.N. HELLAS μέσω του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού / εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού (210-8996636).

Ο W.I.N. HELLAS ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνδράμουν με κάθε μέσο στην ενίσχυση του έργου του. Μάθετε πως μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε.
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.