Χρήσιμα Τηλέφωνα

210-89 96 636
Πανελλαδική & Άμεση υποστήριξη των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό


Άμεση Δράση Αστυνομίας: 100
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β): 166
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία / Φαρμακεία: 1434
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης: 112
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης: 1145
Κοινωνική Βοήθεια: 197
Συνήγορος του Πολίτη: 210 7289600
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: 210 8625016
Εισαγγελία Ανηλίκων: 210 8827993
Γενική Γραμματεία Ισότητας - Αθήνα: 210 3317305
Γενική Γραμματεία Ισότητας - Πειραιάς: 210 4112091
Αλληλεγγύη: 210 5203031
Γραμμή SOS: 800 11 37777
Φροντίδα: 210 8103496, 210 8104079, 6973 871 004
Χαμόγελο του Παιδιού: 1056, 210 3306170-9

Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.