Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μαρία – Δάφνη Τσαγκιά

Αντιπρόεδρος
Χριστίνα Λούκα

Γραμματέας

Φανή  Σαραντοπούλου


Μέλος
Μισέλ-Νταϊάν  Μπάλαρντ


Μέλος
Βασσιλική Βουγιούκα

Project Manager
Σαμάνθα Αποστολόπουλου
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.