Στατιστικά

Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
Δείτε τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, σε Ευρώπη και Κύπρο, για τη Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών.
Αριθμός συνεντεύξεων (Ε.Ε.): 26.800
Αριθμός συνεντεύξεων (Κύπρος): 505
Ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων: 26/02-17/03/2010
Μεθοδολογία: Προσωπικές συνεντεύξεις
[κάντε click εδώ για να κατεβάσετε την Έρευνα]
Copyright © 2012 W.I.N. Hellas. All rights reserved.